Aplikacija za administriranje ishoda učenja

Daughter-in-lawed

Studiji uključeni u ovaj projekt sadrže više stotina obveznih i izbornih kolegija. Web aplikacija za administriranje ishoda učenja omogućuje jednostavnije artikuliranje i upravljanje ishodima učenja na razini studija i pojedinih kolegija, te povećava razinu upravljanja kvalitetom obrazovnog procesa, jer će omogućuje pregled doprinosa pojedinih kolegija realizaciji ishoda učenja unutar studijskog programa 원산지관리사 기출문제 다운로드. Ovime se omogućuje optimizacija nastavnih kurikuluma smanjenjem ponavljanja istih nastavnih sadržaja na više kolegija.

Aplikacija omogućuje unos podataka o studijskim programima i kolegijima (naziv kolegija, satnica, ECTS bodovi, nositelj, izvođač), definiranje ishoda učenja na razini studijskog programa, prikaz kolegija koji razvijaju određene ishode učenja studijskog programa, te prikaz ishoda učenja na razini kolegija 아이작 애프터 버스 다운로드. Opširnije