Revizija studijskih programa

U okviru projekta revidirano je 16 postojećih studijskih programa. Na linkovima su dostupni izvještaji o reviziji za svaki od 16 studijskih programa Download the celestial horse.

1. Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
2 꽃보다 할배 리턴즈 다운로드. Diplomski studij povijesti umjetnosti – istraživački smjer
3 폰트 릭스 다운로드. Diplomski studij povijesti umjetnosti – nastavnički smjer
4 Download the album cover. Preddiplomski studij informacijskih znanosti
5 Download The Cuckoo Flower. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer arhivistika
6 Ghost Mouse 2.0 download. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer informatika – istraživački
7 web server folder. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer društveno-humanistička informatika
8 soundcloud songs. Preddiplomski studij etnologije i kulturne antropologije
9 Nexon Cartrider. Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije
10 윈도우10 rs4 iso 다운로드. Preddiplomski studij arheologije
11. Diplomski studij arheologije
12. Preddiplomski dvopredmetni studij sociologije
13. Diplomski dvopredmetni studij sociologije
14. Preddiplomski studij germanistike
15. Diplomski studij germanistike – smjer Medijator u hrvatsko-njemačkoj komunikacije
16. Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti

U okviru projekta je izrađen prijedlog i jednog novog studijskog programa: Diplomski prevoditeljski studij francuskog i njemačkog jezika.

Dodatno, izrađen je koncept studijskog modula za stjecanje znanja i vejština za zanimanje Kustos, a koji se temelji na kolegijima koji se izvode u okviru postojećih studijskoh programa. Radi se o konceptu koji u doglednoj budućnosti može poslužiti za izradu cjelovitog studijskog programa za kvalifiakciju kustosa.