Metodološki priručnici

장덕철 그날처럼 다운로드

U okviru projekta izrađena su tri metodološka priručnika s ciljem unapređenje metodologije i postupka izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, a koji se temelje na iskustvima 7 odsjeka uključenih u ovaj projekt Download 360-degree video.

Metodologija provedbe anketnog istraživanja radnih karijera diplomiranih studenata

Metodologija prikupljanja i obrade podataka za potrebe izrade standarda zanimanja

Procedura izrade standarda kvalifikacija

your phone