Priručnik za sveučilišne nastavnike

Priručnik za sveučilišne nastavnike KAKO OSTVARITI ŽELJENE ISHODE U STUDIJSKIM PROGRAMIMA?”

Priručnik je rezultat rada na projektu i izravno je vezan uz radionice održane u okviru projekta 제인 에어 영화 다운로드. Svrha priručnika je olakšati sveučilišnim nastavnicima osmišljavanje ili revidiranje studijskih programa.
U priručniku je objašnjen odnos kompetencija i ishoda programa, dane su sugestije kako pisati ishode programa i kolegija te kako pritom rabiti relevantne dokumente (Dublinski deskriptori, HKO) 꿈의 라이브 프리즘스톤 다운로드. Opisani su pristupi i elementi planiranja kurikuluma, ponuđeni primjeri dobre prakse pri osmišljavanju ishoda studijskih programa te objašnjen način utvrđivanja studentskog opterećenja (ECTS) Create a bond ing download.
Drugi dio priručnika usmjeren je na odnos ishoda učenja, načina poučavanja i vrednovanja. Objašnjen je temeljni koncept konstruktivno poravnanje i njegova uporaba a nakon toga su prikazane različite metode i tehnike poučavanja King of High School. Svaka je metoda detaljno opisana uz moguće prednosti i nedostatke te neke rezultate empirijskih istraživanja o njezinoj uporabi. Nastavak je posvećen praćenju i vrednovanju studentskog postignuća uz detaljne upute kako davati povratne informacije te kako rabiti usmenu i pismenu provjeru znanja i vještina Free Photoshop cc. Objašnjene su moguće nastavničke pogreške, dane upute za konstrukciju različitih zadataka u ispitima te ponuđene i opisane neke druge mogućnosti praćenja i vrednovanja studentskih postignuća 오존 무료 다운로드. Završni dio priručnika posvećen je osiguranju kvalitete kao važnom konceptu u razvoju ali i održavanju studijskih programa.

priručnik