Prezentacija “Tracer anketa kao alat za praćenje karijera diplomiranih studenata”

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1. prosinca 2016. održan je SEMINAR ZA SVEUČILIŠNE KARIJERNE SAVJETNIKE u organizaciji Filozofskog fakulteta i Agencije za mobilnost i programe EU u okviru koje je voditelj projekta doc irst 다운로드. dr. sc. Dragan Bagić održao prezentaciju pod nazivom “Tracer anketa kao alat za praćenje karijera diplomiranih studenata”. U prezentaciji doc Rise of Tomb Raider. Bagić je iznio iskustva provođenja ankete među diplomiranim studentima Filozofskog fakuklteta koja je provedena u okviru ovog projekta.

Prezentacija je dostupna na linku memtest86.

Javna tribina ”Završno predstavljanje rezultata projekta”

Na javnoj tribini održanoj 16. rujna 2016. pod nazivom ”Završno predstavljanje rezultata projekta” predstavljene su rezultati projekta 일포스티노 다운로드. Rezultate projekta predstavio je voditelj projekta doc. dr. sc. Dragan Bagić te članovi projektnog tima. Na početku je okupljene pozdravio dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu prof 태양의 후예 2회 다운로드. dr. sc. Vlatko Previšić.

Voditelj projekta je na početku istaknuo da je 18. rujna završava razdoblje od 15 mjeseci za provedbu projektnih aktivnosti HanPrincess. Podsjetio je da je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru sheme za financiranje projekata s ciljem implementacije HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te da je ukupna ugovorena vrijednost projekta 3.655.679,35 od kojih se 95% čine bespovratna sredstva, a Fakultet sudjeluje u financiranju projekta u iznosu od 5% Gta 4. Većina od 85% bespovratnih sredstava se financiran iz Europskog socijalnog fonda, a preostalih 15% iz Proračuna Republike Hrvatske.

U okviru projekta provedeno je prvo istraživanje radnih karijera diplomiranih studenata u okviru kojeg su prikupljeni vrlo korisni podaci o vrstama poslova i zanimanjima na kojima rade studenti Fakulteta po izlasku na tržište rada, ali i evaluacija postojećih programa iz perspektive korisnosti stečenih kompetencija za obavljanje poslova na kojima diplomirani studenti doista rade 이혼서류양식 다운로드. Podaci tog istraživanja su iskorišteni za odabir zanimanja koja su prioritetna za izradu standarda zanimanja te za definiranje smjernica za reviziju studijskih programa once a day, which you found. Za devet zanimanja, iako je planirano osam, su izrađeni prijedlozi standarda zanimanja: kustos, pismeni prevoditelj, usmeni prevoditelj, arheolog istraživač, asistent u znanstvenim istraživanjima – etnolog i kulturni antropolog, konzervator, knjižničar, istraživač tržišta i javnog mnijenja i interkulturni medijator Fifa Online3. Temeljem tih standarda zanimanja pristupilo se izradi standarda kvalifikacija. Izrađeno je sedam prijedloga standarda kvalifikacija na preddiplomskoj razini i jedanaest prijedloga standarda kvalifikacije na diplomskoj razini 윈도우 10 프로 iso 다운로드. Tako je u okviru ovog projekta izrađeno ukupno 18 prijedloga standarda kvalifikacija, dok je na početku bilo planirana izrada 15 prijedloga standarda kvalifikacija 레디 플레이어 원 다운로드.

Tokom proteklih mjeseci, osim edukacija i radionica za članove stručnih povjerenstava za standard zanimanja i standard kvalifikacija održane su i edukacijske radionica o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa za nastavnike pojedinih odsjeka, a specifične edukacije aktivnosti je prošlo oko 150 zaposlenika visokoškolskih ustanova Download the Africa TV video. Da bi se osigurao dugoročan efekt projekta, izrađena je i priručnik o primjeni kompetencijskog pristupa pod nazivom „Kako ostvariti željene ishode u studijskim programima?”. Na tribinu su o samom priručniku govorile njegove autorice prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov.

Kao pomoć nastavnicima pri reviziji studijskih programa izrađena je aplikacija za administraciju ishoda učenja te aplikacija za obračun ECTS bodova koje su dostupne na mrežnim stranicama projekta. Aplikaciju je predstavio njezin autor doc. dr. sc. Krešimir Pavlina.

U zadnjem dijelu projekta pristupilo se reviziji studijskih programa, te je do kraja projekta revidirano ukupno sedam preddiplomskih programa te jedanaest diplomskih. Neki studiji su doživjeli manju reviziju u smislu revizije ishoda učenja na razini studija, revizije ishoda na pojedinim kolegijima te revizije opterećenja studenata izraženo u ECTS bodovima. Međutim, neki studijski programi su doživjeli razmjerno veliku reviziju, čak do formuliranja posve novih ishoda na razini studija, značajnih izmjena hodograma studija, uvođenja novih obveznih kolegija te modula izbornih predmeta itd.  Dodatno, izrađen je jedan novi studijski program na diplomskoj razini i to prevoditeljski studij njemačkog i francuskog jezika.

Kako bi se pospješio razvoj generičkih kompetencija, razvijena su i dva modula za stjecanje generičkih kompetencija, od kojih je jedan usmjeren k razvoju komunikacijskih kompetencija, a drugi organizacijsko-upravljačkih vještina.

Provedba projekta se može smatrati uspješnom jer su svi ciljevi projekta ostvareni u planiranom roku, a na Fakultetu postoji interes da se sličan projekt prijavi i u narednom ciklusu. Realizacijom projekta ostvarene su i neke dodatne dugoročne koristi koje ne spadaju u mjerljive ciljeve projekta. Prije svega tu spada povezivanje i bolje upoznavanje među odsjecima, zatim uspostava kontakata s poslodavcima i diplomiranim studentima, stjecanje iskustva u provođenju projekata financiranih iz europskih fondova itd.

Prezentacija

01dsc_0002 dsc_0005

Revidirani studijski programi

U okviru projekta revidirano je 16 postojećih studijskih programa. Na linkovima su dostupni izvještaji o reviziji za svaki od 16 studijskih programa 국회영상회의록 다운로드.

1. Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
2 윤서체 무료 다운로드. Diplomski studij povijesti umjetnosti – istraživački smjer
3 slideplayer 다운로드. Diplomski studij povijesti umjetnosti – nastavnički smjer
4 야 나두 강의 다운로드. Preddiplomski studij informacijskih znanosti
5 Unfair download. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer arhivistika
6 사망진단서 양식 다운로드. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer informatika – istraživački
7 Download banner design. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer društveno-humanistička informatika
8 Wow Details download. Preddiplomski studij etnologije i kulturne antropologije
9 Map of London. Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije
10 시노비가미 다운로드. Preddiplomski studij arheologije
11. Diplomski studij arheologije
12. Preddiplomski dvopredmetni studij sociologije
13. Diplomski dvopredmetni studij sociologije
14. Preddiplomski studij germanistike
15. Diplomski studij germanistike – smjer Medijator u hrvatsko-njemačkoj komunikacije
16. Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti

Završena je izrada prijedloga standarda kvalifikacija

Zone icube

Formirano stručna povjerenstva za izradu standarda kvalifikacija na sedam odsjeka koji su uključeni u projekt izradilo je sedam prijedloga standarda kvalifikacija na preddiplomskoj razini i jedanaest prijedloga standarda kvalifikacije na diplomskoj razini 믹스나인 다운로드.

Lista kvalifikacija za koje je izrađen standard u okviru projekta jest:

 • sveučilišni prvostupnik arheologije
 • magistar arheologije
 • sveučilišni prvostupnik etnologije i kulturne antropologije
 • magistar etnologije i kulturne antropologije
 • sveučilišni prvostupnik germanistike
 • magistar njemačkog jezika i književnosti
 • magistar translatologije: pismeni prevoditelj
 • sveučilišni prvostupnik informacijskih znanosti
 • magistar informacijskih znanosti
 • magistar društveno-humanističke informatike
 • magistar muzeologije i upravljanja baštinom
 • sveučilišni prvostupnik povijesti umjetnosti
 • magistar povijesti umjetnosti
 • magistar edukacije povijesti umjetnosti
 • sveučilišni prvostupnik francuskog jezika i književnosti
 • magistar prevoditeljstva za francuski jezika
 • sveučilišni prvostupnik sociologije
 • magistar sociologije
Huwarin

Priručnik za sveučilišne nastavnike ”KAKO OSTVARITI ŽELJENE ISHODE U STUDIJSKIM PROGRAMIMA?”

Priručnik je rezultat rada na projektu i izravno je vezan uz radionice održane u okviru projekta. Svrha priručnika je olakšati sveučilišnim nastavnicima osmišljavanje ili revidiranje studijskih programa Oracle sqlplus.
U priručniku je objašnjen odnos kompetencija i ishoda programa, dane su sugestije kako pisati ishode programa i kolegija te kako pritom rabiti relevantne dokumente (Dublinski deskriptori, HKO) 트위터 어플 다운로드. Opisani su pristupi i elementi planiranja kurikuluma, ponuđeni primjeri dobre prakse pri osmišljavanju ishoda studijskih programa te objašnjen način utvrđivanja studentskog opterećenja (ECTS) Free Unity.
Drugi dio priručnika usmjeren je na odnos ishoda učenja, načina poučavanja i vrednovanja. Objašnjen je temeljni koncept konstruktivno poravnanje i njegova uporaba a nakon toga su prikazane različite metode i tehnike poučavanja 푸바 2000 다운로드. Svaka je metoda detaljno opisana uz moguće prednosti i nedostatke te neke rezultate empirijskih istraživanja o njezinoj uporabi. Nastavak je posvećen praćenju i vrednovanju studentskog postignuća uz detaljne upute kako davati povratne informacije te kako rabiti usmenu i pismenu provjeru znanja i vještina 9 of Thumbbody 2. Objašnjene su moguće nastavničke pogreške, dane upute za konstrukciju različitih zadataka u ispitima te ponuđene i opisane neke druge mogućnosti praćenja i vrednovanja studentskih postignuća or go together. Završni dio priručnika posvećen je osiguranju kvalitete kao važnom konceptu u razvoju ali i održavanju studijskih programa. Opširnije

priručnik

Revizija studijskih programa

서홍시수부 다운로드

Održan je drugi ciklus dvodnevnih radionica za provedbu aktivnosti izrade studijskih programa temeljem izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija I would like to know that download. Dvodnevne radionice izvan Zagreba, u Termama Tuhelj održali su Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odsjek za germanistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Odsjek za sociologiju, a Odsjek za arheologiju, Odsjek za povijest umjetnosti i Studij francuskog jezika i književnosti održali su radionice u Zagrebu 스토브리그 3회 다운로드.

IMG_1864 IMG_1867

20160618_101944_resized  20160628_104628

Edukacija nastavnika odabranih studijskih grupa o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa

Strike the Blood download

Održana su dva ciklusa po sedam edukacijskih radionica o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa za nastavnike pojedinih odsjeka i jedna edukacijska radionica za članove fakultetskog povjerenstva za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Download the art cam free version.
Prezentacija s edukacije
Radionica za članove fakultetskog povjerenstva za osiguravanje kvalitete FFZG održana je 13 극락정토 다운로드. lipnja. 2016.

DSC_0012 DSC_0010

Filozofski fakultet obrazuje za radno mjesto a ne za burzu rada

Prva aktivnost na projektu “Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada” bilo je istraživanje radnih karijera diplomiranih studenata odabranih studijskih grupa Rails. Do sada nisu postojali sistematski podaci o radnim karijerama diplomiranih studenata Filozofskog fakulteta te je za potrebe planiranja daljnjih projektnih aktivnosti, a prije svega definiranje relevantnih zanimanja za koja će biti izrađen standard zanimanja, bilo potrebno prikupiti relevantne i pouzdane pokazatelje o obilježjima radnih karijera naših bivših studenata te vrsti poslova i zanimanja u kojima rade 항유기 다운로드.

Za tu svrhu najprije je bilo potrebno pripremiti bazu podataka studenata koji su diplomirali u periodu između početka 2003 리눅스 깃허브 다운로드. i kraja 2014. godine s potrebnim kontaktima. Nakon što je navedena baza pripremljena pregledavanjem dokumentacije u arhivi Fakulteta, ona je dodatno nadopunjena prikupljanjem informacija dostupnih na Internetu te kontaktiranjem bivših studenata na telefonske brojeve pronađene u arhivi Download Altulba. Kroz navedeni proces pripremljena je konačna baza podataka koja je korištena za provođenje istraživanja. Od ukupno identificiranih 3398 studenata koji su zadovoljavali kriterije za ulazak u istraživanje (da su diplomirali u navedenom periodu na nekom od studija koje izvodi sedam odsjeka uključenih u ovaj projekt), kontakt podaci su pronađeni za njih 2405 잊지마 다운로드. Opširnije