Filozofski fakultet obrazuje za radno mjesto a ne za burzu rada

Prva aktivnost na projektu “Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada” bilo je istraživanje radnih karijera diplomiranih studenata odabranih studijskih grupa Rails. Do sada nisu postojali sistematski podaci o radnim karijerama diplomiranih studenata Filozofskog fakulteta te je za potrebe planiranja daljnjih projektnih aktivnosti, a prije svega definiranje relevantnih zanimanja za koja će biti izrađen standard zanimanja, bilo potrebno prikupiti relevantne i pouzdane pokazatelje o obilježjima radnih karijera naših bivših studenata te vrsti poslova i zanimanja u kojima rade 항유기 다운로드.

Za tu svrhu najprije je bilo potrebno pripremiti bazu podataka studenata koji su diplomirali u periodu između početka 2003 리눅스 깃허브 다운로드. i kraja 2014. godine s potrebnim kontaktima. Nakon što je navedena baza pripremljena pregledavanjem dokumentacije u arhivi Fakulteta, ona je dodatno nadopunjena prikupljanjem informacija dostupnih na Internetu te kontaktiranjem bivših studenata na telefonske brojeve pronađene u arhivi Download Altulba. Kroz navedeni proces pripremljena je konačna baza podataka koja je korištena za provođenje istraživanja. Od ukupno identificiranih 3398 studenata koji su zadovoljavali kriterije za ulazak u istraživanje (da su diplomirali u navedenom periodu na nekom od studija koje izvodi sedam odsjeka uključenih u ovaj projekt), kontakt podaci su pronađeni za njih 2405 잊지마 다운로드. Opširnije