Priručnik za sveučilišne nastavnike ”KAKO OSTVARITI ŽELJENE ISHODE U STUDIJSKIM PROGRAMIMA?”

Priručnik je rezultat rada na projektu i izravno je vezan uz radionice održane u okviru projekta. Svrha priručnika je olakšati sveučilišnim nastavnicima osmišljavanje ili revidiranje studijskih programa Oracle sqlplus.
U priručniku je objašnjen odnos kompetencija i ishoda programa, dane su sugestije kako pisati ishode programa i kolegija te kako pritom rabiti relevantne dokumente (Dublinski deskriptori, HKO) 트위터 어플 다운로드. Opisani su pristupi i elementi planiranja kurikuluma, ponuđeni primjeri dobre prakse pri osmišljavanju ishoda studijskih programa te objašnjen način utvrđivanja studentskog opterećenja (ECTS) Free Unity.
Drugi dio priručnika usmjeren je na odnos ishoda učenja, načina poučavanja i vrednovanja. Objašnjen je temeljni koncept konstruktivno poravnanje i njegova uporaba a nakon toga su prikazane različite metode i tehnike poučavanja 푸바 2000 다운로드. Svaka je metoda detaljno opisana uz moguće prednosti i nedostatke te neke rezultate empirijskih istraživanja o njezinoj uporabi. Nastavak je posvećen praćenju i vrednovanju studentskog postignuća uz detaljne upute kako davati povratne informacije te kako rabiti usmenu i pismenu provjeru znanja i vještina 9 of Thumbbody 2. Objašnjene su moguće nastavničke pogreške, dane upute za konstrukciju različitih zadataka u ispitima te ponuđene i opisane neke druge mogućnosti praćenja i vrednovanja studentskih postignuća or go together. Završni dio priručnika posvećen je osiguranju kvalitete kao važnom konceptu u razvoju ali i održavanju studijskih programa. Opširnije

priručnik