Aplikacija za administriranje ishoda učenja

Bear Player free download

Studiji uključeni u ovaj projekt sadrže više stotina obveznih i izbornih kolegija. Web aplikacija za administriranje ishoda učenja omogućuje jednostavnije artikuliranje i upravljanje ishodima učenja na razini studija i pojedinih kolegija, te povećava razinu upravljanja kvalitetom obrazovnog procesa, jer će omogućuje pregled doprinosa pojedinih kolegija realizaciji ishoda učenja unutar studijskog programa Twin Cat. Ovime se omogućuje optimizacija nastavnih kurikuluma smanjenjem ponavljanja istih nastavnih sadržaja na više kolegija.

Aplikacija omogućuje unos podataka o studijskim programima i kolegijima (naziv kolegija, satnica, ECTS bodovi, nositelj, izvođač), definiranje ishoda učenja na razini studijskog programa, prikaz kolegija koji razvijaju određene ishode učenja studijskog programa, te prikaz ishoda učenja na razini kolegija rix명조 eb 다운로드. Opširnije

Edukacije za članove stručnih povjerenstva za izradu standarda kvalifikacija

Shinkwang Church

Započela je edukacija članova stručnog povjerenstva za izradu standarda kvalifikacija u području procedura i načela izrade standarda kvalifikacija za područje društvenih i humanističkih znanosti ms project 다운로드. Prva radionica, edukacija o metodologiji izrade standarda kvalifikacija – Odsjek za povijest umjetnosti održana je 17. veljače 2016. god.

1.slika_edukacija_kvalifikacija (6.obavijest)  

정오의데이트 다운로드

Edukacija za nastavnike odabranih studijskih grupa

Započela je edukacija nastavnika odabranih studijskih grupa o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih grupa Exciting bdown download. Održat će se sedam pripremnih sastanaka edukacijskog tima i prvi ciklus po sedam radionica o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa za nastavnike odsjeka 카카오 프렌즈 다운로드. Prva radionica, edukacija nastavnika – Odsjek za germanistiku održana je 20. siječnja 2016.

Prezentacija s edukacije

 1.slika_edukacija_GER (4 <a class=표준 사규 다운로드. obavijest)" width="300" height="168" srcset="http://esfhko.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/04/1.slika_edukacija_GER-4.-obavijest-300x168.jpg 300w, http://esfhko.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/04/1.slika_edukacija_GER-4.-obavijest-1024x572.jpg 1024w, http://esfhko.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/04/1.slika_edukacija_GER-4.-obavijest-624x349.jpg 624w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />   

Edukacije za članove stručnih povjerenstva za izradu standarda zanimanja

Započela je edukacija za svih osam povjerenstava za izradu standarda zanimanja u području procedura i načela izrade prijedloga standarda zanimanja 일러스트 cs3 한글판 다운로드. Prva radionica, edukacija o metodologiji izrade standarda zanimanja – Povjerenstvo za zanimanja ‘prevoditelj’ i ‘interkulturalni medijator’ održana je 07 regclean pro 다운로드. prosinca 2015.

Prezentacija s edukacije

 1.slika_edukacija _prevoditelj_medijator (3 <a class=one time at Yoon Restaurant. obavijest)" width="256" height="192" srcset="http://esfhko.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/04/1.slika_edukacija-_prevoditelj_medijator-3.-obavijest-300x225.jpg 300w, http://esfhko.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/04/1.slika_edukacija-_prevoditelj_medijator-3.-obavijest-624x468.jpg 624w, http://esfhko.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/04/1.slika_edukacija-_prevoditelj_medijator-3.-obavijest.jpg 640w" sizes="(max-width: 256px) 100vw, 256px" />  

Odabrana zanimanja za koja će biti izrađen standard zanimanja

Projektni tim je temeljem analiza rezultata provedenog istraživanja radnih karijera diplomskih studenata odabralo sedam zanimanja kao prioritetna s obzirom na postotak bivših studenata na sedam odsjeka koji su uključeni u projekt 인사말 다운로드. Navedena zanimanja su:

  • Kustos (zanimanje relevantno za studente Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, Odjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odsjeka za arheologiju te Odsjeka za povijest umjetnosti)
  • Prevoditelj (zanimanje relevantno za studente Odsjeka za germanistiku i studente Francuskog jezika i književnost na Odsjeku za romanistiku, kao i studente nekoliko odsjeka koji nisu uključeni u projekt)
  • Arheolog istraživač (zanimanje relevantno za studente Odsjeka za arheologiju)
  • Asistent u znanstvenim istraživanjima – etnolog i kulturni antropolog (zanimanje relevantno za studente Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju)
  • Konzervator (zanimanje relevantno za studente Odsjeka za povijest umjetnosti)
  • Knjižničar (zanimanje relevantno za studente Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti)
  • Istraživač tržišta i javnog mnijenja (zanimanje relevantno za studente Odsjeka za sociologiju) 스프링 프레임 워크 다운로드.

Osim navedenih sedam zanimanja, kao osmo zanimanje odabrano je zanimanje ‘Medijator u hrvatsko-njemačkoj komunikaciji’ (Interkulturni medijator) kao novo zanimanje koje je relevantno za studente jezičnih studijskih grupa, a posebice studente Odsjeka za germanistiku java text files.

Anketno istraživanje na odabranim skupinama poslodavaca

Za potrebe svih osam zanimanja pokrenuta je procedura provođenja istraživanja među poslodavcima sukladno metodologiji koja je razvijena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i Ministarstva rada i mirovinskog sustava (MRMS) u okviru metodologije izrade standarda zanimanja 원더랜드 다운로드. Za potrebe istraživanja korišten je prilagođeni upitnik za prikupljanje podataka od poslodavaca potrebnih u postupku izrade standarda zanimanja koji je razvijen od strane HZZ-a i MRMS-a 순천향체 다운로드. Istraživački tim projekta detaljno je analizirao standardni upitnik te ga prilagodi karakteristikama zanimanja za koja se standard izrađuje u okviru projekta Red Velvet Russian Roulette Download.

Metodologija za izradu standarda zanimanja

U sklopu aktivnosti pod nazivom Izrada standarda zanimanja  predstavljena je Metodologija za izradu standarda zanimanja koju je predstavila vanjska suradnica i konzultantica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Svjetlana Veseli.  Spomenuta metodologija dio je stručne potpore koju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo rada i  mirovinskoga sustava pružaju visokim učilištima radi što kvalitetnije izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija 웹드라이버 다운로드. Metodologija izrade standarda zanimanja polazi od Ankete o standardu zanimanja, čiji je glavni cilj identificirati potrebno znanje i vještine koje poslodavci traže od svojih budućih djelatnika Screen Hunter. Cilj istraživanja je prikupiti podatke poslodavaca o ključnim poslovnim procesima te znanjima i vještinama potrebnim za njihovo obavljanje u odabranim zanimanjima Type Munnet download.

Kvalitetno izrađeni standardi zanimanja koji sadrže ključne informacije o potrebama poslodavaca, sadržaju zanimanja i specifikaciju radnog mjesta temelj su za daljnju izradu kvalitetnih obrazovnih programa koji će biti u skladu s potrebama tržišta rada photoshop 7.

   Metodologija3   Metodologija2

Hrvatski kvalifikacijski okvir-HKO

Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, pouzdano stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i Kvalifikacijskog okvira Europskoga prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) te, posredno, s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama 픽셀건 버그판 다운로드.

HKO ima reformsku ulogu u sustavu obrazovanja što uključuje: obrazovne programe temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, transparentne kriterije ocjenjivanja ishoda učenja, razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te osiguranje kvalitete stjecanja svih kvalifikacija mr one day.

Osnovni su ciljevi HKO-a, između ostalog, osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja, jačanje konkurentske prednosti hrvatskog gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima, osiguravanje uvjeta za jednaku dostupnost obrazovanju tijekom cijelog života te jednostavnost prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu subtitles for vacations.

Više o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, te svim informacijama i novostima vezanima za njegovu provedbu možete saznati na službenoj stranici HKO-a

http://www.kvalifikacije.hr/Default.aspx